SDS获取方法变更通告
自2020年4月15日起,只有完成WEB@TSC会员注册才能获取【安全数据表Safety Data Sheet(SDS)】。特此通告。

 HOME  > 技术支持 > 成型技术

FR-PET® GF-PET成型技术

目录 导言 成型加工特性 制品设计 模具设计 成型条件


目录  1. 导言
  2. 成型加工特性
  3. 2.1  流动性
  4. 制品设计
  5. 3.2  嵌入
    3.4  翘曲
    3.5  凹痕
     4.1  成型收缩率
     4.2  流道及浇口形状
     4.3  模具材质
     5.1  预备干燥
     5.2  热分解
     5.3  再生材料的使用
     5.4  标准成型条件举例