HOME > 产品信息 > 物性的目录 > DURAFIDE® PPS

帮助

DURAFIDE® PPS

目前登载的是一些具有代表性的等级,如果您所要寻找的等级未包含在内的话,请联系我们。

请注意假冒产品

复选"对比"列的复选框后,请点击"比较表"。
能到最大5等级比较。

24品级符合了。

分类 特长 对比 品级 颜色 Color
UL94 黄卡 黄卡
GF增强  高韧性  1130A1 HF2000/HD9050  V-0  黄卡
标准, 低溢料  1130A64 HD9100  V-0  黄卡
特殊  高耐冲击  1130T6 HD9050  V-0 (1.6mm)  黄卡
  1130TX2 HD9100  V-0  黄卡
GF增强  高韧性  1140A1 HF2000/HD9050  V-0  黄卡
汎用  1140A4 HF2000/HD9050  V-0  黄卡
高强度  1140A6 HF2000/HD9100  V-0  黄卡
标准, 低溢料  1140A64 HF2000/HD9100  V-0  黄卡
低氯  1140A66 HD9100  V-0  黄卡
超高流动性·低溢料  1140A7 HF2000/HD9050  V-0  黄卡
特殊  导电性·滑动性  2130A1 HD9000  V-0  黄卡
滑动性  3130A1 HF2000/HD9100  V-0  黄卡
高耐冲击  6150T6 HF2000/HD9100  V-0 (只黑)  黄卡
高耐冲击・低气体析出  6150T73 HD9050  V-0  黄卡
GF/无机物增强  尺寸精度优良·标准  6165A4 HF2000/HD9050  V-0  黄卡
6165A6 HF2000/HD9100  V-0  黄卡
尺寸精度优良·低溢料  6165A7 HF2000/HD9100  V-0  黄卡
低燃油溶胀  6165A7S HD9050  - -
特殊  滑动性  6345A4 HF2000/HD9050  V-0  黄卡
GF/无机物增强  低翘曲·外观良好  6465A6 HD9050  V-0  黄卡
6465A62 HF2000/HD9100  V-0  黄卡
低温模具·良好树脂间粘接性  6565A6 HF2000/HD9050  V-0  黄卡
6565A7 HD9050  V-0  黄卡
特殊  导电性·滑动性  7140A4 HD9000  V-0  黄卡